Sustainable Development Goals (SDG's)

De SDG's, of Sustainable Development Goals, zijn een reeks van 17 wereldwijde doelstellingen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties om tegen 2030 een duurzamere, rechtvaardigere en welvarender wereld te bereiken. Ze zijn bedoeld als een universele oproep tot actie om armoede te beëindigen, ongelijkheid te verminderen, het milieu te beschermen en het welzijn van alle mensen te bevorderen.

De SDG's werden officieel aangenomen door alle lidstaten van de Verenigde Naties tijdens de VN-top voor duurzame ontwikkeling in september 2015. Elk van de 17 doelstellingen heeft specifieke subdoelen en targets die moeten worden bereikt.

1

Geen armoede

Beëindig armoede in al zijn vormen overal.
2

GEEN HONGER

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.
3

Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.
4

Kwaliteits­onderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.
5

Gendergelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes.
6

Schoon water en sanitair

Verzeker beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.
7

Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
8

Waardig werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.
9

Industrie, inovatie en infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, promoot inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.
10

Ongelijkheid verminderen

Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen.
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
12

Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.
13

Klimaatactie

Neem dringende actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
14

Leven in het water

Behoud en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.
15

Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie, en draai het terug en stop het verlies van biodiversiteit.
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.
17

Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Versterk de middelen mobilisatie en het mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

De SDG's vormen een integraal onderdeel van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en worden wereldwijd gebruikt als richtlijnen voor beleidsvorming, actieplannen en samenwerking tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers om een betere toekomst voor iedereen te bevorderen.

recente Avonturen

Groningen

Faeröer

Ibiza

Limburg

Jouw volgend avontuur?

or message us 
© 2024 Contour Travel - Alle rechten voorbehouden
gebouwd door Webmatic